பெயர்

: டாக்டர் எம். ஜி. இராமச்சந்திரன்

பிறப்பு

: ஜனவரி 17,1917

இறப்பு

: டிசம்பர் 24,1987

தொழில்

: நடிகர், அரசியல்வாதி

வாழ்க்கைத்துணை

: தங்கமணி, சதானந்தவதி & வி.என். ஜானகி

பிள்ளைகள்/மக்கள்

: கிடையாது